Min kalender

Her vil du finne oversikt over ein del av mine aktivitetar utanom dei faste aktivitetane på Stortinget.

10. – 13. september
komitereise til Svalbard

fredag 7. og laurdag 8. september
programkomiteen i SV

torsdag 6. september
besøk på kontoret av student og av forskar

onsdag 5. september
foredrag og debatt om klyngesamarbeid på samling av NCE-klyngene; Oslo

tirsdag 4. september
møte med Maritimt forum, Stortinget

mandag 3. september
foredrag om innovasjon for kompetansenettverket i Innoventus, Kristiansand

laurdag 1. september
innleiing til debatt om butstadpolitikk, SV-huset i Kristiansand

torsdag 30. august
debatt på politisk kvarter om oljeskatt
bedriftsbesøk, Hydro industripark i Porsgrunn

onsdag 29. august
besøk på ONS i Stavanger, sørlandsbedrifter og NORCOWE

mandag 28. august
møte med Norfund, Stortinget

fredag 17. august
møte med fagleg tillitsvalde i Arendal

torsdag 16. august
debatt om energiøkonomisering, Arendal
debatt om prosessindustri og klima, Fevik
møte med Audun Lysbakken, Arendal

tirsdag 14. august
møte med FAFO og NNN om kjedemakt, Oslo

onsdag 20. juni
Hammerfest, SV-møte om fiskeripolitikk mm

mandag 18. juni
Rjukan, diverse samtaler om næringsliv mm

fredag 15. juni
møte med NNN og tillitsvalde i Aker Seafood

mandag 11. juni
møte med Norsk landbrukssamvirke
benkmøte med verksemder som driv attføringsarbeid

torsdag 7. juni
SV-seminar om oljeavheingigheit

tirsdag 5. juni
møte i Vest-Agder SV (blei på skype)

tirsdag 29. mai
møte med Norsk Bergindustri om mineralnæringa
møte om kystskogbruket

torsdag 24. mai
møte med NNN
innlegg på seminar om treforedling og Borregaard
innlegg på møte om næringspolitikk i Sarpsborg SV

onsdag 23. mai
møte med Arbeidsmandsforbundet om mineralnæringa

tirsdag 22. mai
møte med bedriftsforbundet

mandag 21. mai
møte med miljøorganisasjonar om mineralnæringa
møte med det norsk skogselskap

torsdag 10. mai
møte med Norsk klimastiftelse

onsdag 9. mai
foredrag på konferanse om solenergi i Kristiansand

tirsdag 8. mai
konferanse Norsk Indistri

mandag 7. mai
møte med Dyrevernalliansen

fredag 4. mai
møte med Industri og energi

tirsdag 1. mai
tale for dagen i Birkenes, kristiansand og Lillesand

mandag 30. april
møte med LO i Kristiansand
1. mai-arrangement (dagen før dagen) i Mandal SV

laurdag 28. april
SV-huset i Kristiansand

fredag 27. april
besøk Rana, blant anna Rana Gruver

torsdag 26. april
seminar om energipolitikk

onsdag 25. april
div møte med regjeringa

tirsdag 24. april
debatt i Stortinget om samarbeid i Norden
møte om lakseoppdrett

mandag 23. april
møte om næringspolitikk i Oslo SV

laurdag 21. – søndag 22. april
arbeidsprogramkomiteen i SV

fredag 20. – laurdag 21. april
landsstyremøte i SV

torsdag 19. april
møte med Bernander, NHO

mandag og tirsdag 16. – 17. april
Reis til Tromsø i regi av SV, samtale om marine ressursar ved UiT, møte med Råfisklaget, samtale om satelittkommunikasjon mm

fredag 13. april
møte med Tine
besøk ved Borregaard, møte med klubb og leiing

torsdag 29. mars
møte med LO i Oslo

tirsdag 27. mars
styremøte i Nordisk informasjonskontor i Arendal

onsdag 21. til fredag 23. mars
Nordisk Råd på Island

tirsdag 20. mars
møte med Agderforsking

mandag 11. mars til søndag 18. mars
komitereise til Brasil

laurdag 9. mars og søndag 10. mars
landsmøte i SV

torsdag 8. mars
møte med tillitsvalde frå Borregaard
kvinnedagen

onsdag 7. mars
møte med Kunnskapsparken i Oslo

mandag 5. mars
diverse møter i Agder (NAV, Eyde, Farsund SV)

fredag 2. og laurdag 3. mars
programkomite i Oslo

torsdag 1. mars
møte med representantar frå Sogn of Fjordane
møte med Kunnskapsparken i Oslo

tirsdag 28. februar
møte med norsk gartnerforbund

mandag 27. februar
innleiinga på medlemsmøte i Stavanger SV

fredag 24. februar
møte med UiA og Coventure i Grimstad

torsdag 23. februar
møte med uiA i Kristiansand

onsdag 22. februar
møte med Teknova, Agderforsking og NODE

tirsdag 21. februar
møte med Noregs bondelag, i Oslo

mandag 20. februar
diverse møte UiA og Kunnskapsparken i Kristiansand

fredag 17. februar
seminar LO/NTL om utfordringar for venstresida
årsmøte i Mandal SV

torsdag 16. februar
møte med forening for tenner og helse
møte med Noregs bonde og småbrukarlag

onsdag 15. februar
Ministorting Vågsbygd og Tangen videregående skoler

tirsdag 14. februar
møte med Kirkens Nødhjelp
gi SV beskjed om statsbudsjettet

mandag 13. februar
pressekonferanse om Noreg 2020

laurdag 11. – søndag 12. februar
fylkesårsmøte i Sogn og fjordane SV

Fredag 10. februar
besøk frå SU i Kristiansand

Torsdag 9. februar
møte med Felleskjøpet

Torsdag 9. februar
møte med Norsk felleskjøp

Onsdag 8. februar
møte md REC

Tirsdag 7. februar
møte med statoil
møte med Jørund Buen

mandag 6. februar
Agderbenken vitjar Gimlekollen Mediehøgskole og Luftforsvaret tekniske skolesenter på Kjevik

laurdag 4. februar
innlegg på Klimakafe i Kristiansan d

søndag 29, januar
årsmøte i Vest-Agder SV

laurdag 28. januar
innlegg på årsmøtet til elevorganisasjonen i Vest-Agder
innlegg på årsmøte i Vest-Agder SV

fredag 27. januar
opning av Ventelo sitt nye kontor i Sørlandsparken

onsdag 25. januar
Nordisk Råd

tirsdag 24. januar
delta i dabatt på Agderkonferansen
årsmøte i Arendal SV

mandag 23. januar
Bodø: bedriftsbesøk og årsmøte i Bodø SV

fredag 20. januar
møte med landbrukssamvirke
møte med Listerregionen om energisatsingar
møte med Dyrevernalliansen

torsdag 19. januar
møte med Fiskebåtredernes forbund

onsdag 18. januar
møte med Trainee Sør

mandag 16. januar
opent møte om vikarbyrådirektivet arrangert av stortingsgruppa i SV

fredag 13. januar
debatt i Kristiansand om media, lobbyistar og politisk arbeid

0nsdag 11. januar
debatt om landbruksmeldinga i regi av Norsk Landbrukssamvirke, Lillestrøm

tirsdag 10. januar
debatt om offshore vind i regi av Industri Norge m.fl.

mandag 9. januar
møte med ZERO og TEKNA
møte med fagleg utval i SV

fredag 6. januar
høyring, landbruksmeldinga

torsdag 5. januar
Besøk Alcoa Lista, Carbotermisk reduksjon

onsdag 4. januar
møte med havbruksnæringa, Oslo

tirsdag 3. januar
møte med Bondelagrt i Vest-Agder
møte med National Oilwell
møte med Agder Energi

mandag 2. januar
møte med Aker solution

onsdag 28. desember
møte med Kristiansand hamn om lostenesta

mandag 19. desember
møte med tillitsvalde frå REC

tirsdag 13. desember
møte med fagforbund om klimameldinga

mandag 12. desember
møte med landsforeningen for kystkommunar

laurdag 10. desember
nobelprisutdelinga

fredag 9. desember
møte om landbruksmeldinga

torsdag 8. desember
møte med solenergiforeninga

onsdag 7. desember
foredrag på seminar i regi av forskarforbundet ved UiA

tirsdag 6. desember
seminar om verdiskaping i regi av LO, Norsk Industri og Energi Noreg

mandag 5. desember
delta i debatt om industri i Polyteknisk forening
møte med leiaren for Vest-Agder bondelag

fredag 2. desember
årsmøte i Kristiansand SV

torsdag 1. desember
møte med landbrukssamvirke

mandag 28. november
møte med Setesdal regionråd
besøk om bord i Sjøkurs

fredag 25. og laurdag 26. november
landsstyremøte i SV

torsdag 24. november
møte med Bondelaget

mandag 21. november
ZERO-konferansen

fredag 18. november
møte med fellesforbundet
møte med leiaren i Industri og energi
møte med idehavar innan solenergi

torsdag 17. november
møte med Nammo AS

onsdag 16. november
møte med bedrifter og forskingsmiljø innan solenergi

tirsdag 15. november
møte med Norsk landbrukssamvirke

fredag 11. november
møte med Norske Lakseelvar
møte om næringspolitikk

torsdag 10. november
foredrag på konfranse i regi av Batteriet i Kristiansand

onsdag 9. november
møte med Eydenettverket

mandag 7. november
Bioenergidagane i Sarpsborg

laurdag 5. novembert
landsstyremøte i Noregs Bonde- og Småbruklarlag

fredag 4. november
møte med fagorganiserte frå REC på Herøya

mandag 29. oktober – torsdag 3. november
Nordisk råd

fredag 28. oktober
eminar om nett i regi av Bellona og Energi Noreg

torsdag 27. oktober
møte med Innovasjon Norge, Agder

tirsdag 25. oktobert
debatt om statsbudsjett og næringsutvikling i Sørlandet Kunnskapspark

Mandag 24. oktober
Agderbenken møter NODE m.fl. i Kristiansand

fredag 21. oktober
møte med Trond Gram, LO

torsdag 20. oktobert
møte med engasjert næringspolitikar

tirsdag 18. oktober
møte med leiaren for programrådet for miljøteknologi, Tonje Hamar

mandag 17. oktober
Agderbenken møter SSHF

15. – 16. oktober
fagleg seminar i SV. Innlegg om næringspolitikk

16. oktober
innlegg om miljø og arbeid på SU-seminar

13.- 15. oktober
komitereise til England

12. oktober
møte med SABIMA
møte med ZERO
møte med Dyrevernalliansen

11. oktober
møte med LO i Kristiansand og omegn

8. oktober
presentasjon av statsbudsjettet på SV-huset i Kristiansand

7. oktober
debattmøte om matindustri, inst. for landbruksøkonomisk forsking
Møte med Pelagisk foreining

6.oktober
e-valg, referansegruppe

30. september
møte om fornybar energi med Norsk klimastiftelse
møte med NSL

27. – 29. september
næringskomiteen på besøk Rogaland og Agder

24. – 25. september
landsstyre i SV

23. september
møte om elektrisk båtmotor
sjøsetting av Hestmanden

20. – 21. september
Nordisk Rår

9. – 11. september
SV-bussen frå Trøndheim til Tromsø

onsdag 7. september
foredrag og debatt med Høgre om næringspolitikk på Mongstad
vitjing hos bedrifta Sway og CCB i Fjell kommune på Sotra

mandag 5. september
Kinesarane kjem – Protestfestivalen

1. september
Bedriftsbesøk og debatt om næringspolitikk på Stord
Vitjing på Folgefonnsenteret i Rosendal

30.- 31. august
Småtinget (NHO) i Trondheim

29. august
Landbrukspolitisk debatt, Oslo

26. august
Mandal SU, appell

24. august
Energipolitisk seminar i Kristiansand

22. august
Møte i Oslo

21. august
Minnemarkering, Oslo

20. august
stand og valkampfest i Kristiansand

19. august
møte med Elkem Solar

18. august
møte med LO sentralt (klimapolitikk)

16. august
Valkamp i Namsos

15. august
Møte med Aker Solutions
Opning av UiA – universitetet SU

14. august
Innlegg på SU-seminar i Oslo

13 august
valkampopning i Kristiansand

12. august
Innlegg på avslutning av sommardesignkontoret i Flekkefjord

11. august
Namsos SV (avlyst)
Møte med Bredalsholmen fartøyvernsenter
Møte med National Oilwell

8. august
Intervju om forskingsaktivitet i NODE

6. august
valkampstart i Kristiansand (avlyst)
landsstyremøte

5. august
valkampstart i Oslo (avlyst)

1. august
minnemarkering i Stortinget
SU-/SV-møte på SV-huset i Kristiansand

onsdag 27. juli
SU-sommarleir, Utøya (avlyst)

mandag 4. til fredag 15. juli
politisk arbeid på Stortinget

onsdag 29. juni
møte i næringskomiteen i Nordisk råd i Vaxjå i Sverige

tirsdag 21. – tirsdag 28. juni
Møte på Grønland for venstre- og grøne parti i Nordisk Råd

Laurdag 18. – søndag 19. juni
Seminar Øksnes SV

Fredag 17. juni
Møte med rep for fellesforbundet

Laurdag 11. juni
Dugnad på Bragdøya Blues

Torsdag 9. juni
Elbil-markering i regi av ZERO

Tysdag 7. juni
Møte med småbrukarlaget i Aust-Agder

Laurdag og søndag 4. og 5. juni
Valkampseminar i Kristiansand
Aksjon for elbil på miljøverndagen

Onsdag 1. juni
Tale på middag med EUROGIA+

Laurdag 28. mai
seminar i Hordaland SV om næringspolitikk

Fredag 27. mai
Møte med NTL

Torsdag 26. mai
Møte med NNN

Tirsdag 24. mai
opent møte i Kristiansand

Mandag 23. mai
Møte med Dyrevernalliansen
Møte om kjedemakt

Fredag 20 mai
møte med Hydro
møte med Norsk skogeigarforbund
møte med representant for politisk avdeling i LO

Torsdag 19. mai
Møte med NHO om småbedrifter

Mandag 16. mai
møte med utdanningsforbundet i Vest-Agder
møte med Norsk forening for automatisering, NFA
Møte med Fagforbundet i Vest-Agder

fredag 13. mai
Møte med utdanningsforbundet i Vest-Agder

torsdag 12. mai
Debatt om hydrogen

tirsdag 10. mai
Møte med NITO om miljøteknologi

Fredag 6. mai
Opne solenrgikonferanse på Univrsitetet i Oslo

Torsdag 5. mai
Møte med Eydenettverket

Onsdag 4. mai
Innlegg på landssamling i Industri og Energi i Porsgrunn

Tirsdag 3. mai
Møte med pasientombod på Agder

Mandag 2. mai
Møte med landbrukspolitisk utval i LO
Innleiing på møte med ordførarar

Søndag 1. mai
Tale på Sunndalsøra og i Molde

Torsdag 28. april
Komitereise til Nord-Trøndelag

Tirsdag 26. april
Møte med Jernbaneforum Sør

Tirsdag 12. april
Møte med Tine

Måndag 11. april
Debatt om fagopplæring
Oslo Håndverks- og Industriforening

Fredag 8. april
innlegg på arrangement Treffpunkt Sørlandsbær

torsdag 7. april
besøk på Sunnmøre, SV-lag og bedrifter

tirsdag 5. april
debattmøte SIVA, Lillehammer

fredag 1. april
møte med Forbundet for industri og energi
møte med Småbrukarlaget

onsdag 30. – torsdag 31. mars
Nordisk Råd i Stockholm

tirsdag 29. mars
møte med felleskjøpet

mandag 28. mars
møte med NORUT, Narvik
Debattmøte om landbruk i Skjeberg

25. – 27. mars
landsmøte i SV

mandag 21. mars
seminar med Eydenettverket

fredag 18. mars
sensurmøte Eilert Sundt-prisen
møte med Fellesorganisasjonen i Vest-Agder og Kristiansand

onsdag 16. mars
møte med Norsk Industri

mandag 14. mars
innlegg om næringspolitikk i Hurdal SV

onsdag 9. mars
møte med Norsk sjømandsforbund

mandag 7. og tirsdag 8. matrs
komitereise til Bergen og Nordsjøen

fredag 4. mars
SV arrangerer næringspolitisk seminar på Stortinget

onsdag 2. mars
FAFO-konferansen

tirsdag 1. mars
Manifestkonferansen

mandag 28. februar
møte med Forum for miljøteknologi
debattmøte i regi av Bondelaget i Rogaland og Agder på Klepp på Jæren

onsdag 23. februar
møte med Noregs bondelag

mandag 21. februar
møte med Verdal og Nord-Trøndelag SV
bedriftsbesøk Verdalskalk

laurdag 18. og søndag 19. februar
fylkesårsmøte og nominasjonsmøte i V-A SV

torsdag 16. februar
opning av Bellona-huset

onsdag 15. februar
møte med Fagforbundet

mandag 13, februar
møte med Noregs bondelag

søndag 12. februar
fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV, Molde

fredag 10. februar
seminar med KS Agder
møte med NODE

onsdag 9. – torsdag 10. februar
Seminaret Kystens energi, Svolver

tirsdag 8. februar
møte med Bonde- og småbrukarlaget

torsdag 3. februar
møte med NODE
møte med Vest-Agder fylkeskommune om energi
festarrangement mot oljeboring i LOVE, Kristiansand

tirsdag 1. februar
møte med Nordic Mining
møte med Statoil

mandag 31. januar
opning av Sigurd Køhns hus på UiA
opent møte i Mandal

laurdag 29. januar
laurdagskafeen i Kristiansand

fredag 28. januar
møte med ordføraren i Iveland kommune
opent møte i Lyngdal SV

tirsdag 25. og onsdag 26. januar
Nordisk Råd

fredag 21. januar
Møte med leiinga i NHO

torsdag 20. januar
Møte med Aker Solutions om miljøteknologi mm

tirsdag 18. januar
Deltar med innlegg på konferanse om Agderlandbruket.
http://www.bondelaget.no/agderkontoret/agderlandbruket-paa-dagsorden-article58789-175.html

mandag 17. januar
Debattmøte om ILO-94 (arbeidsvilkår i offentlege kontraktar)
i regi av Fagforbundet, El&IT og Nei til EU

Fredag 14. januar
Møte med WWF (Verdens villmarksfond)

Torsdag 13. januar
Nyttårskonferanse Skagenfondene

Tirsdag 11. januar
TV, NRK Sørlandet om Elkem

Fredag 7. januar
Møte med Omdømme Sørlandet
Trafikktryggleiken sin dag

Torsdag 6. januar
Opning av Grundercamp om fornybar energi ved Lister videregående skole i Flekkefjord

torsdag 16. desember
møte med Postkom

onsdag 15. desember
møte med styret i SSHF

tirsdag 14. desember
møte med Tekna

torsdag 9. desember
møte med representantar frå Forbrukarrådet

onsdag 8. desember
møte med Bonde- og snåbrukarlaget

fredag 3. desember
møte med Utmarkskommunenes Sammenslutning

onsdag 1. desember
møte med SABIMA

mandag 29. november
Jernbaneforum Sør

fredag 26. november
innlegg om statleg eigarskap på landsstyremøte i EL&IT-forbundet

fredag 19. november
Debatt om landbrukspolitikk
Landbrukets Utredningskontor

laurdag 13. november
innlegg på SV-seminar i Porsgrunn (avlyst)

torsdag 11. november
møte md Agder Energi

onsdag 10.november
møte med bonde- og småbrukarlaget

tirsdag 9. november
debatt i regi av Attac
møte med direktør i SIVA

fredag 5. november
seminar med Bedriftsforbundet

fredag 29. oktober
møte med Kantega

torsdag 28. oktober
møte med NHO reiseliv

tirsdag 26. oktober
Møte om klimapolitikk og fattigdom i regi av
Kirkens nødhjelp i Arendal

mandag 25. oktober
Møte med Noregs bondelag

mandag 18. oktober
Næringspolitikk i Flekkefjord. Møte med bedrifter og næringsforening på dagen. debatt om næringspolitikk på kvelden.

laurdag 16. oktober
Innlegg om miljøvennleg næringspolitikk på Rogalandskonferansen i Sandnes

torsdag 14 oktober
Innlegg om energipolitikk på opent møte i regi av Ulleensaker SV

laurdag 9. oktober
Orientering om statsbudsjettet i SV-huset i Kristiansand

laurdag 2. oktober
Innlegg om næringspolitikk på SU-seminar i Oslo

27. september
Paneldebatt om datalagringsdirektivet på UiA

24. september
Innlegg på næringslivskonferanse i Mosjøen

22. september
Nordisk råd i Malmø

21. september
Innlegg på energikonferanse ved UiA i Grimstad

6. – 16. september
Komitereise med Næringskomiteen til Kina og Singapore

Torsdag 2. september
Velkommeninnlegg på seminar om økologisk mat til skolebarn
Debatt i regi av Protestfestivalen på Myren gard i Kristiansand

Tirsdag 31. august
Opning av Campus Grimstad

Fredag 27. august
Besøk i Sjøsanden næringshage i Mandal

Torsdag 26. august
Møte med SIVA
Møte om sosialt entreprenørskap

Tirsdag 24. august
Oljemessa i Stavanger
Innlegg på LO-arrangement i Kristiansand

Mandag 23. august
Møte med Forbundet for industri og energi
Møte med politisk avdeling i LO

Fredag 20. august
Møte med naturvernforbundet om fiskripolitikk

Torsdag 19. august
Statkraft – seminar om klimapolitikk +jazz

Tirsdag 17. august
ZERO – seminar om klimaavgifter

Fredag 13. august
Innlegg på konferanse på Evje om framtidsbygda

Onsdag 11. august
Såkorn Invest

Mandag 2. august
Besøk på økologisk gard i Mandal

Fredag 30. juni
Møte om Bredalsholmen fartøyvernsenter

Mandag 19. juli
Såkorn Invest

Fredag 9. juli
Møte med Fiskaa verk arbeiderforening
Møte med Kristiansand og omegn LO

Torsdag 8. juli
Ein dag med reketrålar

Mandag 5. juli
Møte med Aker Solutions i Korvikfjorden

28.6 – 2.7
Sommarjobb Metallkraft, Returkraft og ein reketrålar

Fredag 11. juni
Møte med FHL
Debatt om miljøteknologi i TEKNA

Torsdag 10. juni
Møte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tirsdag 8. juni
Møte med Skimmer technology

Mandag 7. juni
Innlegg og debatt om innovasjon på årsmøte til Noregs vel

Fredag 4. juni
Møte med Noregs bondelag

Torsdag 3. juni
Innlegg på årsmøtet til Norecopa (organisasjon for alternativ til dyreforsøk)

Tirsdag 1. juni
Møte med Noregs fiskarlag

Mandag 31. mai
Innlegg på Nei til EU-møte på Søgne Gamle Prestegard

Laurdag 29. mai
Debatt om landbrukspolitikk i Natur og Ungdom

Tirsdag 25. mai
Konferanse om Lofoten og Vesterålen
Telemark SV

Fredag 21. mai
Møte om lakseoppdrett i Narvik SV

Onsdag 19. mai
Bedriftsbesøk saman med energiministeren:
– Elkem Solar
– Metallkraft
– Returkraft
– UiA
– NODE Junior

Tirsdag 18. mai
Møte med sjukepleiarforbundet i V-A
Møte med Agder Energi
Møte med NODE

Fredag 7. mai
Samtaler med leiinga i Fjaler kommune

Torsdag 6. mai
Foredrag i Fjaler SV

Laurdag 1. mai
Tale i Lyngdal og Farsund

Fredag 30. april
Politisk hageselskap, Mandal SV

Torsdag 29. april
Foredrag om Energipolitikk
Sørlandets Europakontor, Kristiansand

Mandag 26. april
Møte om vegutbygging i Agder
Møte med landbrukskontoret i Vest-Agder

Laurdag 24. april
Foredrag om miljøteknologi
Stord SV

Torsdag 22. april
Møte med miljøorganisasjonen Zero

tirsdag 20. april
Møte med Bonde- og småbrukarlaget

Mandag 19. april
Foredrag om villaks og oppdrettslaks
Namdalseid SV

Fredag 16. april
Debattpanel Energi Norge

Tirsdag 13. og onsdag 14. april
Nordisk råd

Mandag 12. april
Komitereise til Møre

Onsdag 7. – fredag 9. april
SV-reise til Lofoten og Vesterålen – næringspolitikk m.m.

Tirsdag 6. april
Møte med Fellesforbundet og LO-kontoret

Fredag 26. mars
KLF arrangerer bedriftsbesøk til kjøttindustri på Agder
Tirsdag 23. mars
Seminar Bellona

Mandag 22. mars
Møte med Fiskebåtredernes forbund

Onsdag 10. mars
Møte med NAF Region Sør

Tysdag 9. mars
Møte med Bonde- og småbrukarlaget

Laurdag 6. mars
Møte med Viking development group i Kristiansand
Vi tar kvinnedagen på forskot på SV-huset i Kristiansand (kl 1400)

Fredag 5. mars
Møte med Belona

Torsdag 4. mars
Møte med Coop-Norge

Onsdag 3. mars
Møte med Norsk Sjømannsforbund

Fredag 26. februar
Innlegg på årsmøte i Fiskaa verk arbeiderforening

Torsdag 25. februar
Reise til Mo i rana for å diskutere energi- og industripolitikk

Tirsdag 22. februar
Dialigmøte med Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder om landbruksmeldinga

Mandag 21. februar
Møte om utbyggingssak i Brekkestø

Torsdag 18. februar
Møte med Marin Harvest

Onsdag 17. februar
Møte med Noregs Bondelag
Møte med leiaren i Vest-Agder Bondelag

Laurdag/søndag 13./14. februar
Fylkesårsmøte i Aust- og Vest-Agder SV

Tirsdag 9. februar
Møte med Flakstad kommune
Innlegg om klima og industri, opent møte i Oslo SV

Mandag 8. februar
Vitjar Mandal kommune saman med Karin Andersen for å lære om tillitsprosjektet.
Innlegg om miljø og industri, opent møte i Kristiansand SV

Laurdag 6. februar
Bedriftsforbundet i Vest-Agder

Mandag 1. februar
Møte med LO Kristiansand og omegn
Agderbenken har diverse møter i Kristiasand

Torsdag 28. januar
Bedriftsbesøk Lista mm
Medlemsmøte i Birkenes SV

Onsadg 27. januar
Besøk til industribedrifter i Kristiansand, spesiell vekt på miljøteknologi

Tirsdag 26. januar
besøk til industribedrifter i Telemark

Tirsdag 19. januar
Olje- og industripolitisk seminar i Sandefjord

Laurdag 16 januar
Fagleg konferanse i Telemark

14. og 15. januar
Komitereise til Troms

Onsdag 13. januar
Lærkendalskonferansen

Tirsdag 12. januar
Møte med Norsk skogeigarlag

Fredag 8. januar
Sørlandets kompetanefond
Vest- og Aust-Agder Bondelag

Torsdag 7. januar
NHOs årskonferanse

Onsdag 7. januar
Møte med Noregs bonde- og småbrukarlag

Tirstad 5. januar
Møte med Statkraft

Tirsdag 29. desember
Møte med Statsarkivet i Agder

Fredag 18. desember
Møte med Petter Nome, Norsk bryggeriforening

Torsdag 17. desember
Møte md Norsk industri om industripolitikk

Onsdag 16. desember
Møte med Noregs jeger- og fiskeforbund om villaksen og oppdrettsnæringa

Mandag 14. desember
Møte med representantar for flyskole Evje/Gullknapp

Fredag 11. desember
Møte med Tine

Tirsdag 8. desember
Møte md gryndar frå Kristiansand (elektronisk trekant)

Mandag 7. desember
Møte med Noregs Bondelag

Fredag 4. desember
Åpning av Frivillighetens hus i Kristiansand (må utgå på grunn av arbeid i Stortinget)

Måndag 30. november
Møte med Hoven, Agder Energi

Fredag 27. november
Møte med dyrevernalliansen

Torsdag 26. november
Møte med Norecopa

Tirsdag 24. november
Møte med representant for National Council of Resistance of Iran

Mandag 23. november
Møte med Metallkraft i Industridepartementet
Møte med Industri og Energi

Laurdag 21. november
Møte med ARC Aid i Kristiansand

Fredag 20. november
Møte med Statoil
Møte med Bonde- og småbrukarlaget

Torsdag 19. november
Møte med KLF
Møte med Norges Taxiforbund Vest-Agder

Mandag 16. november
Møte med representant for Norsk Bane

Mandag 9. november
Foredrag på byggedagane i Kristiansand

Tirsdag 3. november
Møte med Skagerak Venture Capital AS

Fredag 30. oktober
Møte med Stiftelsen Arkivet

Onsdag 28. oktober
Foredrag om miljøteknologi, Kristiansand kommune

Mandag 26. oktober
Klimapartner, fylkeshuset i Arendal

Tirsdag 27. oktober
Lunsj med Forbundet for industri og energi

Fredag 23. oktober
Foredrag om næringspolitikk på SV-møte i Bodø

Mandag 19. oktober
Møte med sjukepleiarforbundet i V-A
Møte med NODE- og Eyde-nettverka og NHO

Laurdag 17. oktober
Møte på SV-huset i Kristiansand

Torsdag 15. oktober
KS-Agder, Kristiansand

Onsdag 7. oktober
Opning av Farsund Aluminium Casting AS, Farsund.

Tirsdag 6. oktober
Møte med Metallkraft, Oslo
Møte med TEKNA, Oslo

Laurdag 3. oktober
Sanking av villsau, Bragdøya

Fredag 26. september
Møte med Sørlandet kompetanseenter, Sørlandet kunnskapspar

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s